Żurawie, jak wszystkie maszyny, mają określony czas, w ciągu którego można je bezpiecznie i skutecznie eksploatować. Resurs to podstawowy parametr, decydujący o tym, czy urządzenie może być nadal użytkowane. Obliczanie resursu i przegląd stanu technicznego maszyny wymagają specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich narzędzi. Oferujemy kompleksowe badania, wykonujemy również wszystkie prace naprawcze oraz regeneracyjne. Jeśli potrzebny jest Ci resurs żurawia skontaktuj się z nami już teraz!

Jak oblicza się resurs żurawia?

Resurs oblicza się na podstawie liczby cykli pracy, jeśli chodzi o konstrukcje stalowe, oraz liczby godzin pracy w przypadku mechanizmów. Każdy z mechanizmów charakteryzuje się inną grupą natężenia pracy, a co za tym idzie – ma inną żywotność. Zazwyczaj te informacje umieszczone są w dokumentach producenta lub na tablicach znamionowych poszczególnych urządzeń. Podczas obliczania resursu należy również uwzględnić rzeczywiste warunki użytkowania, czyli liczbę cykli pracy w ciągu dnia, liczbę dni pracy w całym roku oraz widmo obciążenia. Jeśli któraś z tych informacji nie jest znana, do obliczenia resursu należy zastosować wskazówki z normy IUSO 12482-2014. Pełny cykl pracy obejmuje: podniesienie ładunku, przetransportowanie go i umieszczenie w miejscu docelowym oraz powrót do pierwotnej pozycji. Znajomość resursu jest potrzebna, by móc bezpiecznie korzystać z maszyny. Pozwala także na zaplanowanie wykonania przeglądu specjalnego oraz ewentualnych prac serwisowych, dzięki czemu minimalizuje możliwość wystąpienia awarii.

Kontakt