Wózki widłowe zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego (UTB) i jak każda maszyna mają swoją „żywotność”, czyli przewidywany czas, w ciągu którego urządzenie będzie pracować bezawaryjnie. Określa się to mianem resursu. Jest to istotne przede wszystkim w przypadku zakupu maszyn używanych. Nasza firma oferuje wykonanie wszystkich niezbędnych badań kontrolnych i określenie resursu, a także przeprowadzenie prac naprawczych lub regeneracyjnych, jeśli takie będą konieczne. Jeżeli potrzebujesz resurs wózka widłowego skontaktuj się z nami już teraz!

Jak obliczyć resurs wózka widłowego?

Do obliczenia resursu wózka widłowego potrzebne będą między innymi dane techniczne określone przez producenta. Informacje te znajdują się zazwyczaj w dokumentacji dołączonej do maszyny. Oprócz tego należy podać liczbę cykli pracy oraz wziąć pod uwagę faktyczny stan techniczny urządzenia i warunki jego użytkowania. Resurs wózka widłowego powinien zostać wyliczony przez technika, który posiada specjalistyczną wiedzę. Niepoprawnie określony resurs może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Jeśli okres „żywotności” zostanie zaniżony, przegląd specjalny oraz inne prace zostaną wykonane, zanim zajdzie taka konieczność, tym samym generując zbędne koszty. Jeśli natomiast resurs zostanie zawyżony, może mieć to wpływ na wydajność urządzenia, a co ważniejsze – korzystanie z maszyny nie będzie w pełni bezpieczne dla pracownika. Podanie niewłaściwego okresu resursu może również grozić oskarżeniem o składanie fałszywych zeznań.

Kontakt