Resurs to inaczej czas eksploatacji konkretnego urządzenia. Ten okres zdolności użytkowej jest ustalany przez producenta lub określany doświadczalnie przez wykwalifikowanego pracownika. Resurs to również okres bezpiecznej i sprawnej pracy maszyny. Po upłynięciu wyznaczonego czasu konieczne jest przeprowadzenie badań diagnostycznych, dzięki którym można określić stan technicznych sprzętu oraz ustalić kolejny okres, w którym może być eksploatowany. Do stworzenia szczegółowej dokumentacji potrzebna jest fachowa wiedza i użycie odpowiednich narzędzi. Nasz firma oferuje dokładną kontrolę stanu zużycia sprzętu oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do dalszego postępowania inspektorów, decydujących o dopuszczeniu maszyny do pracy. Jeżeli potrzebny jest Ci resurs podnośnika skontaktuj się z nami już dziś!

Jak przeprowadza się resurs podnośnika?

Sytuacja jest najprostsza, gdy przygotowujemy dokumentację dla nowego podnośnika. Informację o resursie zazwyczaj można znaleźć w instrukcji urządzenia. Natomiast jeśli producent nie podał żywotności poszczególnych mechanizmów, stosuje się normę „EN1493:2010 Dźwigniki samochodowe”, która zobowiązuje producenta do budowy maszyn tak, by mogły bezpiecznie wykonać 22 tysiące cykli pracy. Przy zakupie używanego podnośnika, należy obliczyć jego resurs, uwzględniając okres eksploatacji w dniach roboczych, liczbę cykli pracy w ciągu dnia, udźwig znamionowy oraz maksymalny obsługiwany ciężar. W przypadku gdy resurs urządzenia został wyczerpany, niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań. W trakcie kontroli specjalista musi sprawdzić stan konstrukcji, spawów i wszystkich mechanizmów. Bez potwierdzenia z profesjonalnego warsztatu maszyna nie może być dopuszczona do dalszej pracy.

Kontakt
resurs-podnośnika
resurs-podnośnika